Edirne Masaj Salonu-Ecem Hanım

Edirne Masaj Salonu-Ecem

Edirne Masaj Salonu-Ecem Yeniyetmelik yıllarımda bu soruları kendi kendime sorar, bunlara aklımca çözümler bulmaya çalışırdım. Uzun yıllar birçok kıt’aları dolaştıktan, çeşitli uluslardan binlerce insanla tanıştıktan ve dünya yüzündeki tüm önemli felsefeleri ve dinleri inceledikten sonrasında tüm bu fenalüklerin kökünü hanımla erkeğin Yin’le Yang içinde kurulması gerekli temel uyumu sağlamaktaki başarısızlıklarında aramak gerektiği kanısına vardım.

Taoculuk tüm bu sorulara hem rahat bununla birlikte zevkli bir çözüm getiriyor. Kolay, çünkü bu çözümde ne uyulması lüzumlu biçimsel zor unluklar vardır. Ne bir dogma, ne de herhangi bir dinsel kurum, kuruluş vardır. Tüm yapılması istenen kendini gevşetip, rahatlatıp organik olmaktan öte bir şey değildir.
Zevkli, çünkü örneğin Mohistlerde (Konfiçyüs’la çağdaş özgecil bir felsefe) olduğu şeklinde dünya nimetleri olsun, musiki ve güzellik şeklinde yüce coşkular olsun, Taoculuk sizden hiçbir şeyden vazgeçmenizi istemiyor.

Ne de hemen derhal Budizm’in tüm okullarında olduğu şeklinde tüm isteklerden soyunmanızı, biçimsel güzellik benzer biçimde, ses, koku veya tad, dokunma şeklinde ya da bedensel aşk gibi istekleri yadsımanızı öneriyor.

Tam tersine daha ince bir zevkin geliştirilmesini, sağlıklı bir yaşamı ve dünya nimetlerinin de yüce coşkuların da daha dolu dolu yaşanmasını salık veriyor. Taocu için dünya nimetlerinin tadmasıyla içsel coşkulardan elde edilmiş hazlar arasına bir bölüm çizgisi çekilemez.

Edirne Masaj Salonu-Ecem

Her ikisi de coşku vermekte birleşirler. Taocu’ya sanat içerikli olan kadar doğal olan da coşku verir. Taocu evrenle (Tanrı yerine kullandığı sözcük budur) uyum içinde bütünleşerek yaşar.

Kendi yaşam deneyimimden de bildiğim şeklinde. Taoculuk sevgi ve cinsellik mevzularına sağlıklı bir yaklaşım olmadıkça dünya problemlerından hiçbirine bir çözüm getirilemeyeceğine inanır.

Hemen her türlü yıkıcılığın yahut kendini yitirmenin, her türlü nefretin, kederin, hırsın, haiz olma isteğinin arkasından sevgi ve seks açlığı fışkırır.

Oysa sevgi ve sex kaynağı ve çeşmesinin tıpkı uçsuz bucaksız evren gibi bitmez tükenmez bir sınırsızlığı vardır. Bunlar benim özgün düşüncelerim değildir. Ben burada Taocuların binlerce yıldan beri bildikleri bir şeyi yinelemekten başka bir şey yapmıyorum.
Yaşam ve kıvanç çeşmesi olan Yin ve Yang arasındaki uyum sağlanamayınca geriye kalan şey yıkım, yitim ve ölümdür.