Edirne Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Edirne Mutlu Sonlu Masöz

Anası, her zamanki benzer biçimde, bir protesto mektubu için imza topluyor. Gene bir alay konuşma yapılacak Ve aslabir şey olmayacak. Nate, bir şey olacakmış gibi yaptıkları için, bilim Edirne Mutlu Sonlu Masöz adamlarından hoşlanmıyor. Onların o ağırbaşlılıklarını, bezgin aşağılamalarını sevmiyor. Şu anda hokey skorlarını dinlemeyi yeğlerdi. Çevresinde dumanlar yü kseliyor, kadehler tokuşturuluyor, karmakarışık sesler duyuluyor, yalnızlık gözün görebildiğince uzağa yayılıyor.

Maıtha içeri giriyor, barın ö te ucunda kararsızca duruyor. Nate onun ilgisini çekmek için kolunu kaldırıyor. Martha onu görüyor, gülümseyerek o yana doğru seğirtiyor. “Gö rü şmeyeli çok oldu” diyor. Bu ağır bir taşlama. Çü nkü Nate Martha’yı ofiste her gü n gö rü yor şimdi. Bu gece onu yemeye davet etti, çü nkü kendini ona borçlu sayıyor. Maıtha oturur oturmaz, Nate bir gaf yaptığını anlıyor; ona Selby Otel’de buluşalım dememesi gerekirdi. Eskien sık sık beraber buraya gelir, içerlerdi. Martha’nın sarhoş olup aşırı duygusallaşmasından korkuyor.

Edirne Mutlu Sonlu Masöz

Şimdilik buna yorulabilecek bir emare gö stermiyor Martha. Dirseklerini pattadak masaya dayıyor. Ay, öyle acıyor ki ayaklarım!” diyor. Nate onun bu pervasızlığını yine her vakit yorumladığı şeklinde yorumluyor. Martha’nın yö ntemi bu: daha ö nemli, daha ince mevzuları ö rtbas etmek için kullanıyordu yö ntemi. Nate onun saçma bir şey yapmış olduğını dü şü nü yor, ana saçı eskiden nasıldı, pek anımsayamıyor. Martha eskisin gö re daha zayıf şimdi. Memeleri kavuşturulmuş kollarının ü zerinde dinleniyor. Nate’e gü lü msü yor. Nate  içinde  ona  larşı  beklenmedik  bir  dilek  duyuyor.  I˙radesine  rağmen.  Çizmder  yü zü nden olması imkansız bu, Martha her zaman çizme giyerdi.

Nate iki bira daha ısmarlıyor ve bu ak a m yemeğinin bayağı bir yemek olduğunu kendi kendisine anımsatıyor. Martha olmasaydı yahut ona karşı olsaydı, ¡¡u anda yapmakta olduğu aşağılık işi asla bulamazdı. Genç avukatlar –Nate onların kendisinden yaşça ne kadar kü çü k olduklarını kavrayınca birden paniğe kapılıyor– sü rü yle şimdi. Hem Nate çekip gittikten sonrasında, şirket neden onu tekrar işe alsın? Paslandı da ü stelik, bildiklerinin çoğunu unuttu; bir zamanlar bunları bir daha hiç anımsamak zorunda kal maya eğim umardı. Fakat çok parasızdı, başkaca nereye başvurabileceğini de bilmiyordu.