Edirne Mutlu Son

Edirne Mutlu Son

Bir hanımın zevk anıları, yani daha iyi malum ismiyle Fanny

Hill, İngiliz edebiyatının Edirne Mutlu Son maksimum tartışılan metinlerindendir.

On sekizinci yüzyılın ortasında şehvet edebiyatı popüler

olmaya başlayınca dek Edirne Mutlu Son John Cleland ahlaksız

yakıştırmasından kurtulamamıştır ve seksüel zevk ayini

olarak önde gelen Fanny Hill en iyi satan romanlar

kategorisine girmiştir.

Hikâye Fannynin masum olarak bildiği Londra’ya gelişi ile

başlar ve burada fahişeliğin tuzağına düşüşü ile o

 

zamanıngenelevlerindeki maceralıyla devam eder. Mektuplar bir tür

itiraf niteliğinde olmasıyla birlikte belirgin sexüel psikoloji

detaylarıyla da doludur. Romanda çirkin, kaba ve adi bir

anlatıma rastlamak mümkün değildir çünkü büyük bir

tutkunun hikâyesi konu alınmaktadır.

Edirne Mutlu Son

 

Cleland’ın romandaki genel tarzı ve kaba sözcüklerin yerine

yumuşak bir ifade tercih etmiş olması çalışmaya saygın bir

hava kazandırmıştır.

Paradoksal açıdan Fannynin anılarındaki en temel fark,

hanım kahramanların kötü sonlarına ve yaşadıklarına karşı

duyduğu pişmanlıkları mevzu alan İngiliz fahişe biyografilerine

benzemeyişidir. Fanny, her romantik hanım kahramanın

ulaşmak istediği bedensel ve ruhsal doyuma ulaşmıştır.

Cleland’ın yazı didaktiği, cinselliküel aktiviteler için eğitici bir

katkı niteliğindedir.

John Cleland, (1710-89) 1729 ile 1740 tarihleri arasında

Bombay’da çalışmıştır. Edirne Mutlu Son 1730 senesinde ise Fanny Hill’i

yazmaya başladığı düşünülür. Londra’ya 1741 ‘de döner ve

döndükten sonrasında yaptığı borçlardan ötürü 1748’de tutuklanır.

Fanny Hill’in

1748yılında yayınlanır. Kilisenin ve diğer

kesimlerin tepkilerine rağmen Cleland aleyhinde bir dava

açılmaz fakat Kraliyet istihbarat meclisi tarafından uyarı

alarak yüz paund para cezasına çarptırılır.

Cleland’ın diğer çalışmaları sırası ile Züppenin Anıları

(1751), Aşkın Sürprizleri (1764), Şerefli hanım (1768) ve

çeşitli dramlar, şiirler, dilbilim incelemeleri, gazetecilik

denemeleri ile politik bildirilerdir fakat tüm bu çalışmalar

Fanny Hill’in gölgesinde kalmıştır. Devrin tanınmış

isimlerinden olan Boswell, Garrick, Pope ve Smollet’in

öncülük etmiş olduğu edebiyat akımına borç problemleri, aykırı ve

aksi karakteri sebebiyle katılmamıştır.

Birinci Mektup

Sevgili Madam;

Tutkularınızı kaçınılmaz birer komut saydığımın kanıtı olarak

bu mektubu kaleme alıyorum.

Bu mektuplar her ne kadar

tatsız kaçsa da, aralarından sıyrılıp en nihayetinde sevginin,

sağlığın ve servetin gücünün sunabileceği her hediyenin

tadını çıkarmaya eriştiğim yaşamımın o rezil sahnelerini

toparlayıp göz önüne serecektir. Hemen hemen gençliğin baharında,

bunu iyi mi başardığımı ve içine itildiğim başıboş zevkler

girdabının ortasında bile insanların kişilikleri ve davranışları

üzerine nasıl düşünüp, gözlemlerde bulunduğumu ifade ede‐

cektir.